« Terug naar overzicht

Visie op leren en ontwikkelen

Ontwikkeling is een proces waarin je altijd leert in relatie met een ander en die ander leert weer in relatie tot jou. Dit vraagt om de bereidheid om je heen te kijken, verwonderd zijn over wat je ziet en je afvragen wat je daarvan kunt leren. Elke leerervaring roept een volgende leervraag op. Uitgangspunt hierbij is de overtuiging dat ieder mens een onuitputtelijke bron is van talenten, mogelijkheden en liefde.

Duurzame (gedrags)verandering kun je alleen maar vanuit jezélf teweegbrengen. Ontwikkelen vindt dan ook het beste plaats, door te doen, en te leren vanuit het hier en nu. Kennis krijgt immers pas betekenis wanneer je het ook kan toepassen in de praktijk.

In alle leer- en trainingssituaties wordt gebruik gemaakt van het principe van ervaringsleren. Dit in tegenstelling tot theoretisch leren, dat alleen onthouden kan worden door de kracht van de herhaling. Het beste rendement komt tot stand als het leerprogramma aansluit bij de dagelijkse praktijk en ervaring. Daarom wordt er gewerkt met eigen casuïstiek van de deelnemers zelf en met huiswerkopdrachten uit de eigen werksituatie.
 

Visie op leren en ontwikkelen

Ontwikkeling is een proces waarin je altijd leert in relatie met een ander en die ander leert weer in relatie tot jou. Dit vraagt om de bereidheid om je heen te kijken, verwonderd zijn over wat je ziet en je afvragen wat je daarvan kunt leren. Elke leerervaring roept een volgende leervraag op. Uitgangspunt hierbij is de overtuiging dat ieder mens een onuitputtelijke bron is van talenten, mogelijkheden en liefde.

Duurzame (gedrags)verandering kun je alleen maar vanuit jezélf teweegbrengen. Ontwikkelen vindt dan ook het beste plaats, door te doen, en te leren vanuit het hier en nu. Kennis krijgt immers pas betekenis wanneer je het ook kan toepassen in de praktijk.

In alle leer- en trainingssituaties wordt gebruik gemaakt van het principe van ervaringsleren. Dit in tegenstelling tot theoretisch leren, dat alleen onthouden kan worden door de kracht van de herhaling. Het beste rendement komt tot stand als het leerprogramma aansluit bij de dagelijkse praktijk en ervaring. Daarom wordt er gewerkt met eigen casuïstiek van de deelnemers zelf en met huiswerkopdrachten uit de eigen werksituatie.