« Terug naar overzicht

Aanpak en ontwerpprincipes

Het ontwikkelen van mensen, groepen en organisaties is een gestructureerd proces. Vaak pakken we dit projectmatig aan. We leggen de beoogde (tussen)resultaten vooraf vast in duidelijk meetbare doelstellingen: (te ontwikkelen) producten, (te veranderen) processen en (te bereiken) kennis en vaardigheden.

In het programma worden gefundeerde en gedegen leerinterventies ingezet om resultaten te bereiken. Om tot een maximale leerervaring te komen, worden de volgende ontwerpprincipes gehanteerd in onze programma’s:

Actief leren in het hier en nu
De ervaringen en situaties die zich voordoen tijdens de modulen worden meteen gebruikt om te leren over het eigen functioneren. Door de deelnemers bewust in een afwijkende leersituatie te brengen (bijvoorbeeld door middel van outdoor-opdrachten, het gebruik van dramatechnieken, het leren in een inspirerende omgeving) ontstaan speciale ervaringen over het eigen functioneren die een positieve impuls geven aan de ontwikkeling van de deelnemers.

Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces
Aanwezig zijn, inbrengen van individuele leervragen, een gedegen voorbereiding van ieder programmaonderdeel en een actieve leerhouding innemen; dit zijn aspecten die wij verwachten van de deelnemers. Persoonlijk leiderschap tonen ten aanzien van het eigen leerproces en dat van de groepsgenoten, oftewel: sturen op zelfsturing.

Verbinden van ‘harde’ en ‘zachte’ kant van (persoonlijk) leiderschap
Het aanbrengen van een onlosmakelijke verbinding van ontwikkeling op persoonlijk gebied (ik en mijn talent) en het bedrijfskundig/zakelijk terrein (de kennisgebieden).

Leren van de eigen praktijk
Ervaring is de beste leermeester. Maar om van ervaringen duurzaam te leren is het van belang tijd te nemen om betekenis te geven aan activiteiten. De praktijk en ontwikkelvragen vormen altijd het vertrekpunt en de ervaringen uit de eigen werksituatie dienen dan ook als casuïstiek voor het leren.
 

Aanpak en ontwerpprincipes

Het ontwikkelen van mensen, groepen en organisaties is een gestructureerd proces. Vaak pakken we dit projectmatig aan. We leggen de beoogde (tussen)resultaten vooraf vast in duidelijk meetbare doelstellingen: (te ontwikkelen) producten, (te veranderen) processen en (te bereiken) kennis en vaardigheden.

In het programma worden gefundeerde en gedegen leerinterventies ingezet om resultaten te bereiken. Om tot een maximale leerervaring te komen, worden de volgende ontwerpprincipes gehanteerd in onze programma’s:

Actief leren in het hier en nu
De ervaringen en situaties die zich voordoen tijdens de modulen worden meteen gebruikt om te leren over het eigen functioneren. Door de deelnemers bewust in een afwijkende leersituatie te brengen (bijvoorbeeld door middel van outdoor-opdrachten, het gebruik van dramatechnieken, het leren in een inspirerende omgeving) ontstaan speciale ervaringen over het eigen functioneren die een positieve impuls geven aan de ontwikkeling van de deelnemers.

Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces
Aanwezig zijn, inbrengen van individuele leervragen, een gedegen voorbereiding van ieder programmaonderdeel en een actieve leerhouding innemen; dit zijn aspecten die wij verwachten van de deelnemers. Persoonlijk leiderschap tonen ten aanzien van het eigen leerproces en dat van de groepsgenoten, oftewel: sturen op zelfsturing.

Verbinden van ‘harde’ en ‘zachte’ kant van (persoonlijk) leiderschap
Het aanbrengen van een onlosmakelijke verbinding van ontwikkeling op persoonlijk gebied (ik en mijn talent) en het bedrijfskundig/zakelijk terrein (de kennisgebieden).

Leren van de eigen praktijk
Ervaring is de beste leermeester. Maar om van ervaringen duurzaam te leren is het van belang tijd te nemen om betekenis te geven aan activiteiten. De praktijk en ontwikkelvragen vormen altijd het vertrekpunt en de ervaringen uit de eigen werksituatie dienen dan ook als casuïstiek voor het leren.