« Terug naar overzicht

Hoe haal ik het beste uit mijn medewerkers?!

Praktijkgerichte incompany training voor het voeren van resultaat- en ontwikkelgesprekken.

Vergroot je eigen impact als het gaat om de dialoog met medewerkers. Creëer het juiste draagvlak ten aanzien van de jaarlijkse resultaatbeoordeling! Ontwikkel de gespreksvaardigheden die nodig zijn om medewerkers te stimuleren meer verantwoordelijkheid te nemen voor verbetering van het huidige functioneren en de eigen ontwikkeling. Maak gebruik van best practices in een proces van leren met en van elkaar!

Hoe haal ik het beste uit mijn medewerkers?
Deze training is gericht op het effectief ontwikkelen van de vaardigheden en houding die noodzakelijk zijn voor het managen van ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Hierdoor versterk je het vermogen om het talent van de mensen die in de organisatie werken te ontwikkelen en ze vervolgens op de juiste plek in de organisatie in te zetten.

Doel:
Je ontwikkelt de daarvoor benodigde competenties zodat je als gelijkwaardige gesprekspartner met de medewerkers op doortastende wijze verhelderende confrontaties durft aan te gaan. In deze dialoog staat het denken vanuit mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid centraal.

Als leidinggevende leer je met behulp van objectieve beoordelingscriteria de behaalde resultaten en de wijze waarop deze behaald zijn effectief in gesprek te brengen. Door middel van resultaatgerichte ontwikkelafspraken spreek je potentieel aan in medewerkers. Kortom, een persoonlijk leerproces waardoor je beter in staat bent optimaal invulling te geven aan de dialoog met medewerkers die medebepalend is voor jouw afdelingsresultaten.

Doelgroep:
Leidinggevenden die hun manier van voeren van ontwikkelgesprekken willen verbeteren en die door middel van een andere gespreksopzet en -insteek willen komen tot betere prestaties van medewerkers. Deze training is bedoeld voor leidinggevenden die al enige jaren werkzaam zijn in hun functie.

Mogelijke leervragen:
Welke verschillende gesprekstechnieken kunnen we onderkennen?
Hoe zorg ik voor een goede gespreksopbouw en verbeter ik mijn gesprekstechnieken?
Wat zijn de verschillen tussen de diverse gesprekken en hoe pak ik deze het beste aan?
Hoe zorg ik voor een goede voorbereiding? (van mezelf en de medewerker)?
Hoe geef en ontvang ik constructief feedback?
Hoe maak ik goede (vervolg)afspraken?
Wat zijn de valkuilen bij deze gesprekken? (Do’s en dont’s)
Wat zijn mijn kwaliteiten die ik nog meer zou kunnen benutten en waar liggen mijn ontwikkelpunten?
Hoe krijg ik meer voor elkaar en/of mensen in beweging?
Hoe zorg ik er voor dat medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor hun ontwikkeling en loopbaan?
Hoe haal ik het beste uit mijn medewerkers?

Aanpak:
In de training wordt gelegenheid geboden om met elkaar van gedachten te wisselen, ervaringen te delen en van elkaar te leren. De training reikt handvatten aan om doelstellingen en ontwikkelafspraken te vertalen in waarneembaar gedrag en resultaten. Blokjes theorie zullen worden gekoppeld aan praktische oefeningen. Er wordt van de deelnemers gevraagd dat zij voorafgaand aan de training een case rondom een lastig gesprek voorbereiden. Aan de hand van de door de deelnemers ingebrachte casuïstiek zullen de deelnemers de gelegenheid krijgen hun eigen gespreksvaardigheid te toetsen en te ontwikkelen. Je ontvangt gerichte feedback en krijgt verbetermogelijkheden aangereikt. Tot slot ontvangen de deelnemers een praktische syllabus waarin de diverse gesprekmodellen staan beschreven en die als achtergrondinformatie kan dienen. De inhoud wordt à la carte aangeboden, dit betekent dat op basis van de leervragen en van de casussen die door de deelnemers worden aangedragen de accenten in het programma worden gelegd.

Denk je dat deze training voor jou en collega-leidinggevenden een waardevolle stap kan zijn neem dan contact op!
 

Download als PDF

Hoe haal ik het beste uit mijn medewerkers?!

Praktijkgerichte incompany training voor het voeren van resultaat- en ontwikkelgesprekken.

Vergroot je eigen impact als het gaat om de dialoog met medewerkers. Creëer het juiste draagvlak ten aanzien van de jaarlijkse resultaatbeoordeling! Ontwikkel de gespreksvaardigheden die nodig zijn om medewerkers te stimuleren meer verantwoordelijkheid te nemen voor verbetering van het huidige functioneren en de eigen ontwikkeling. Maak gebruik van best practices in een proces van leren met en van elkaar!

Hoe haal ik het beste uit mijn medewerkers?
Deze training is gericht op het effectief ontwikkelen van de vaardigheden en houding die noodzakelijk zijn voor het managen van ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Hierdoor versterk je het vermogen om het talent van de mensen die in de organisatie werken te ontwikkelen en ze vervolgens op de juiste plek in de organisatie in te zetten.

Doel:
Je ontwikkelt de daarvoor benodigde competenties zodat je als gelijkwaardige gesprekspartner met de medewerkers op doortastende wijze verhelderende confrontaties durft aan te gaan. In deze dialoog staat het denken vanuit mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid centraal.

Als leidinggevende leer je met behulp van objectieve beoordelingscriteria de behaalde resultaten en de wijze waarop deze behaald zijn effectief in gesprek te brengen. Door middel van resultaatgerichte ontwikkelafspraken spreek je potentieel aan in medewerkers. Kortom, een persoonlijk leerproces waardoor je beter in staat bent optimaal invulling te geven aan de dialoog met medewerkers die medebepalend is voor jouw afdelingsresultaten.

Doelgroep:
Leidinggevenden die hun manier van voeren van ontwikkelgesprekken willen verbeteren en die door middel van een andere gespreksopzet en -insteek willen komen tot betere prestaties van medewerkers. Deze training is bedoeld voor leidinggevenden die al enige jaren werkzaam zijn in hun functie.

Mogelijke leervragen:
Welke verschillende gesprekstechnieken kunnen we onderkennen?
Hoe zorg ik voor een goede gespreksopbouw en verbeter ik mijn gesprekstechnieken?
Wat zijn de verschillen tussen de diverse gesprekken en hoe pak ik deze het beste aan?
Hoe zorg ik voor een goede voorbereiding? (van mezelf en de medewerker)?
Hoe geef en ontvang ik constructief feedback?
Hoe maak ik goede (vervolg)afspraken?
Wat zijn de valkuilen bij deze gesprekken? (Do’s en dont’s)
Wat zijn mijn kwaliteiten die ik nog meer zou kunnen benutten en waar liggen mijn ontwikkelpunten?
Hoe krijg ik meer voor elkaar en/of mensen in beweging?
Hoe zorg ik er voor dat medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor hun ontwikkeling en loopbaan?
Hoe haal ik het beste uit mijn medewerkers?

Aanpak:
In de training wordt gelegenheid geboden om met elkaar van gedachten te wisselen, ervaringen te delen en van elkaar te leren. De training reikt handvatten aan om doelstellingen en ontwikkelafspraken te vertalen in waarneembaar gedrag en resultaten. Blokjes theorie zullen worden gekoppeld aan praktische oefeningen. Er wordt van de deelnemers gevraagd dat zij voorafgaand aan de training een case rondom een lastig gesprek voorbereiden. Aan de hand van de door de deelnemers ingebrachte casuïstiek zullen de deelnemers de gelegenheid krijgen hun eigen gespreksvaardigheid te toetsen en te ontwikkelen. Je ontvangt gerichte feedback en krijgt verbetermogelijkheden aangereikt. Tot slot ontvangen de deelnemers een praktische syllabus waarin de diverse gesprekmodellen staan beschreven en die als achtergrondinformatie kan dienen. De inhoud wordt à la carte aangeboden, dit betekent dat op basis van de leervragen en van de casussen die door de deelnemers worden aangedragen de accenten in het programma worden gelegd.

Denk je dat deze training voor jou en collega-leidinggevenden een waardevolle stap kan zijn neem dan contact op!
 

Download als PDF