No more DRAMA! Meer energie voor jezelf!

Waarom kunnen ze het niet zelf?

Als teamleider sta je vaak aan het roer van diverse werkuitdagingen en dynamieken binnen je team. Misschien herken je het wel: teamleden komen regelmatig bij je met problemen met collega’s of uitdagingen waar ze zelf geen oplossing voor hebben. Ze verwachten dat jij hen als teamleider komt ‘redden’. Vanuit goede intenties en de neiging om je teamleden te beschermen, kan het gebeuren dat je te snel oplossingen aandraagt, zonder hen de kans te geven zelf naar oplossingen te zoeken. Dit kan resulteren in een overvolle agenda voor jou, waardoor je niet toekomt aan de taken waarvoor je eigenlijk bent aangesteld. Bovendien kan deze overbeschermende aanpak leiden tot een afhankelijkheidsrelatie, waarbij jij onmisbaar wordt.

Wat is de mogelijke impact op jouw team?

  • Een gebrek aan verantwoordelijkheid en effectieve communicatie
  • Lagere productiviteit van je team
  • Gefrustreerde, uitgeputte en gedemotiveerde teamleden
  • Blijvende teamconflicten
  • Een afhankelijkheidsrelatie met jou als teamleider

Ben je benieuwd wat je anders kunt doen? En wat dat kan opleveren voor jou en je team?

De Team LEADERSHIP JOURNEY kan je helpen om uit deze dynamiek te stappen, zodat jouw teamleden zich weer competent voelen en eerder geneigd zijn verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen taken, het oplossen van onderlinge conflicten en vraagstukken over afstemming en samenwerking. In deze leerreis geef jij zelf aan waar je ruimte voor groei en ontwikkeling ziet voor jezelf als teamleider!

 

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op!