Team Coaching

Teams vormen de basis voor de manier waarop mensen en werk zijn georganiseerd. Het succes van de organisatie wordt dan ook voor een belangrijk deel beïnvloed door succesvolle teams. Teams van nu opereren vaak in een veeleisende context met een voortdurend toenemend tempo en (te) hoge werkdruk. Aandacht voor elkaar en de gewenste ontwikkeling schiet er dan vaak bij in. Dan kan het wenselijk zijn om het team te laten ondersteunen met een teamcoachtraject.

Samen sterker!

Ontwikkelingsvragen van teams:

  1. Hoe weten wij elkaar te vinden vanuit een inspirerend gemeenschappelijk doel en pakken we samen de kansen in een snel veranderende omgeving?

     
  2. Hoe kunnen wij het vertrouwen binnen ons team en in onze werkcontext vergroten? En hoe kantelen wij ongewenste dynamieken die veranderingen met zich meebrengen?

  3. Wat vraagt het van ons als team om het potentieel aan te boren en elkaar te ondersteunen in uitvoering en ontwikkeling, dit in aansluiting op de behoefte van onze organisatie?

Teamcoaching is een waardevolle benadering om een team te faciliteren bij veranderings- en ontwikkelingsinitiatieven.

Teamcoaching kan de juiste interventie zijn bij o.a.:

  • Het overwinnen van samenwerkingsuitdagingen
  • Onderlinge conflicten of juist het gebrek hieraan
  • Niet-productieve teamcultuur en -communicatie en moeizame besluitvorming
  • Het beter positioneren van het team in de organisatieomgeving

Het traject

Tijdens het teamcoachtraject is er aandacht voor het team en ook voor de teamleider. Want op de schouders van teamleiders rust een belangrijke verantwoordelijkheid om zowel gericht te zijn op de teamomgeving als op de opgave van het team.

In het coachtraject is er zorgvuldige aandacht voor de onderstroom en de werking daarvan, zeker als dynamieken aan de orde zijn die een ongewenste rol spelen en de samenwerking uitdagen.

Blijvende teamontwikkeling vraagt om maatwerk, want ‘one size fits no one’! Dit maatwerk zorgt ervoor dat er echte aansluiting is op de unieke behoeften en uitdagingen van het team die voortkomen uit de omgeving en de individuele teamleden.

Een teamtraject is met name procesgericht en bestaat vaak uit meerdere ‘lerende’ ontmoetingen om processen en interacties in het team zichtbaar én bespreekbaar te maken, die zorgen voor een dieper begrip van teamdynamiek en de verschillende valkuilen en mogelijkheden daarbij. Lerende interventies geven het team de handvatten om kansen te onderzoeken, zorgen uit te spreken en werkbare afspraken te maken.

Dit levert impactvolle groei op waarbij niet alleen de samenwerking binnen het team zich ontwikkelt, maar deze teamontwikkeling ook bredere voordelen biedt voor de organisatie als geheel.

Wil jij ook weten hoe je als team kan groeien door effectieve samenwerking, communicatie en het benutten van de individuele talenten?