Intervisie voor
leiders

Intervisie is een effectieve manier om professionele ontwikkeling van leiders te ondersteunen. Het creëert een lerende verbinding door als groep samen te reflecteren op gedrag, denkbeelden, overtuigingen en drijfveren te verhelderen. En genereert resultaten door het nieuwe perspectief en vermogen om gerichte actie in weten te zetten. Tijdens de intervisie is er zowel aandacht voor de inhoud als de persoon. Het daagt de leiders uit voorbij de gebaande paden te denken, denkkaders te verruimen en nieuwe oplossingsrichtingen te ontdekken. Kortom, intervisie betekent leren van met elkaar en is daarmee voor betekenis voor alle deelnemers aan een intervisie. Na het intervisie traject is de intervisiegroep in staat ook zonder begeleiding om op een persoonlijke en veilige manier over dit soort vragen met elkaar van gedachten te wisselen.

Intervisie vragen

  • Hoe kan ik mezelf goed positioneren in dit complexe vraagstuk wat hebben we elkaar heb te brengen?
  • Hoe krijgt grip op de dynamiek in mijn team en kan ik de weerstand die de gewenste verandering oproept omzetten naar energie en verantwoordelijkheid?
  • Hoe kan ik een goede balans vinden tussen sturen en loslaten en zelf hierin als leider voorbeeldgedrag laten zien?

Aanpak

Deelnemers brengen een praktijksituatie in dat hen bezighoudt en waar ze achteraf niet (helemaal) tevreden zijn over het verloop van de situatie of over het gerealiseerde resultaat. Of een actuele lastige
praktijksituatie waar ze support op kunnen gebruiken van hun collega-leiders. In alle openheid wordt het vraagstuk (en de vraag achter de vraag) onderzocht en reflecteert de groep daarop met elkaar. 

Alle deelnemers spannen zich in om de ander met zijn of haar dilemma verder op weg te helpen. 

Het stellen van onderzoekende vragen bv over motieven of denkbeelden is de insteek van de intervisie en is een alternatief voor elkaar ‘bijstaan’ door vooral standpunten uit te wisselen, stellingen te betrekken of adviezen te geven. Dit vraagt van alle deelnemers de bereidheid om zich kwetsbaar op te stellen, zich uit te spreken en te investeren in de eigen ontwikkeling en die van elkaar.

Opbrengst

  • Nieuwe manier van denken en kijken naar uitdagingen
  • Inhoudelijk kennis uitwisselen en oplossingen, ideeën genereren
  • Veilige omgeving die uitnodigt tot het leren van en met elkaar
  • Reflecteren en leren van de uitgezette acties en het effect daarvan
  • Intern lerend netwerk met zelf-organiserend vermogen
  • Vergroot reflectief vermogen

Dit intervisie traject bestaat uit minimaal 6 bijeenkomsten, die elke 2 maanden plaatsvinden. De intervisie groep bestaat uit 5-7 deelnemers, zonder hiërarchische relatie. Vrijwillige deelname is een vanzelfsprekende voorwaarde.
Na afloop van dit intervisietraject is de intervisie groep in staat om de intervisie zelfstandig verder vorm en inhoud te geven. Duur van de bijeenkomst 2-3 uur op locatie omgeving Amsterdam.

Een intervisie traject is altijd maatwerk en begint bij de leervragen van de deelnemers en de verwachtingen en behoefte van de organisatie.

Ik ga graag in gesprek om een leertraject op maat te maken.

Wil jij weten hoe intervisie jou en je collega leiders kan ondersteunen?